[In de media] Over de impact van digitale prikkels…

May 25, 2018 0 By Tom

Afgelopen week (22/05/18) was een opvallende kop in De Standaard “Teveel Schermen, Teveel Prikkels”. In dit opiniestuk kaart een psychiater enkele problemen van technologiegebruik aan en verklaart de toename van het aantal kinderen met het syndroom van Gilles de la Tourette in haar praktijk. De reden? Overmatig tabletgebruik. Vandaag reageert een hoogleraar cognitieve psycho­logie tegen deze verklaring vermits hiervoor geen wetenschappelijke evidentie bestaat.

Wij willen hier twee belangrijke lessen uit trekken, die waardevol zijn voor onze zoektocht naar ‘goed genoeg digitaal ouderschap’. Ten eerste de les dat er voldoende mythes bestaan over de effecten van technologie om er een boek over te schrijven (trouwens dergelijke boeken bestaan spijtig genoeg al) en ten tweede onze bezorgdheid ten opzichte van zoekende ouders die blijkbaar ook zelfs niet meer kunnen luisteren naar de mening van een gerespecteerd hulpverlener.

Inderdaad is dit de zoveelste episode in een verhaal van ‘onbewezen negatieve effecten van technologie’, en zeker wanneer het over kinderen en jongeren gaat. We zijn de eersten om ouders en jongeren er op te wijzen dat té veel achter een scherm zitten niet goed is. We zouden allemaal (jongeren en ouders) moeten komen tot een gezond dieet waar alles met mate en evenwichtig in aanwezig is: van sporten tot lezen, van gamen tot slapen. Maar dit soort baute gevolgtrekkingen die alleen gebaseerd zijn op een aanvoelen, kunnen foutief geïnterpreteerd worden, en nog meer opvoedingsonzekerheid teweeg brengen. Eerdere voorbeelden hiervan resulteerden soms zelfs in een ware  ‘moral panic’ .

We sluiten ons dan ook aan bij de hoogleraar die waarschuwt dat het belangrijk is om omzichtig om te springen met dergelijke uitspraken. We vragen ons af hoe we ervoor  zorgen dat ouders correcte informatie krijgen, om zo gesterkt te worden bij hun opvoedingsvragen rond het mediagebruik van hun kinderen.